Návody

návod na použitie Charm.DOC (4,4 MB)
návod na obsluhu Elegant.DOC (3 MB)
návod na obsluhu Smile Classic.DOC (2,8 MB)

Kontakt

DK-DENT s.r.o. Hurbanova 156/ 70
916 01 Stará Turá
SLOVENSKO
tel./fax : 00421 32/7760226
: 00421 905 407 666
dkdent@stonline.sk